SOS Alarm
Vid akut sjukdom, olycksfall, brand eller pågående skadegörelse

Kontakta omedelbart SOS Alarm på telefon: 112

 

Akuta fastighetsskador
Vid andra akuta fastighetsskador t.ex. vattenläckage som kräver omedelbar åtgärd

Kontakta Securitas jourtjänst* på telefon: 010 – 470 52 52  (Alla dagar dygnet runt)

* då denna tjänst är förenlig med en hög kostnad skall den endast användas vid akuta ärenden!

 

Övriga ärenden och felanmälan
Alla övriga ärenden och felanmälan som inte är av akut karaktär

Skicka mejl till: kontakta@riwahlfastigheter.se

Beskriv ärendet i mer detalj så återkommer vi kring åtgärdsplan.