SOS Alarm
Vid akut sjukdom, olycksfall, brand eller pågående skadegörelse

Kontakta omedelbart SOS Alarm på telefon: 112

 

Akuta ärenden eller störningar
Vid akuta fastighetsskador t.ex. pågående vattenläckage eller störningar som kräver omedelbar åtgärd:

Kontakta Securitas jourtjänst dygnet runt på telefon: 010 – 470 52 52

Vid jourutryckning som föranletts av fel du själv förorsakat eller vid problem som inte kan bedömas som akut kan du själv bli betalningsskyldig för utryckningskostnaden. 

Utryckning vid en konstaterad störning debiteras den störande hyresgästen.

 

Internet och TV
Vid problem med Internet eller TV så ska du alltid felanmäla direkt till din bredbandsleverantör:

Tele2 (ComHem): ring tel: 90 222

Telenor: ring tel: 020 – 222 222

Om du själv skadat bredbandsuttaget så kommer du som hyresgäst att bli ersättningsskyldig.

 

Övriga ärenden
Alla övriga ärenden görs dygnet runt via Mina Sidor

Beskriv ärendet så återkommer vi kring åtgärdsplan. 

Hur lång tid det tar innan ditt fel blir åtgärdat beror på hur omfattande felet är. Ibland behöver vi beställa hem reservdelar från leverantörer innan felet kan åtgärdas.