Med människor och relationer i fokus!

Vi är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar både bostäder och kommersiella lokaler. Vår ambition är att tillhandahålla hög trivselfaktor i kombination med modern standard så vi upplevs som en attraktiv hyresvärd över tiden.

Långsiktighet är ett viktigt ledord för oss, vi medverkar och bidrar till utvecklingen av socialt hållbara städer och inspirerande miljöer i tätt samarbete och dialog med hyresgäster och andra parter.

Vårt mål är att alla som bor och driver verksamhet i våra fastigheter ska trivas och stanna kvar länge!

RiWahl Fastigheter

c/o Innecta AB
Åldermansgatan 10
227 64 Lund

Telefon: 010 – 641 22 20

Mejl: kontakta@riwahlfastigheter.se